mosty

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - 204 most na D4 v km 2,244-2,752 nad preložkou cesty i/2


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – 204 most na D4 v km 2,244-2,752 nad preložkou cesty i/2

Mostný objekt tvoria dve súbežné diaľničné estakády. Nosná konštrukcia má komorový priečny rez z monolitického dodatočne predpätého betónu s prefabrikovanými vzperami podopierajúcimi mostovkovú dosku. Tvarová koncepcia priečneho rezu je zosúladená s tvarom priečneho rezu objektu 204 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj. Výška NK bude konštantná 2,80 m pre oba mosty. Šírka NK pre ľavý most bude konštantná 18,59 m a pre pravý most premenná od 17,09 m až po 18,59 m.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 1.04.2015
koniec: 16.02.2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 22,590 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/120 a d33,5/120
Názov mostu: 204 Most na D4 v km 2,244-2,752 nad preložkou cesty i/2 v križovatke „Rusovce“
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu