bridges

Highway D1 Prešov west - Prešov south - bridge in km 98.0 D1 above branches of the intersection Prešov west


PROJECT DESCRIPTION

Highway D1 Prešov west – Prešov south – bridge in km 98.0 D1 above branches of the intersection Prešov west


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP,DP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 18.05.2012
koniec: 29.11.2013
Kategória komunikácie (Hlavnej trasy): D 26,5/100
Názov mostu: Most v km 98.0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ
Dĺžka mosta celková: 562,9m (PM), 536,4m (ĽM)
Read more
GALLERY

Project gallery