mosty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - most v km 98.0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh – most v km 98.0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ

Technická špecifikácia: popis technických údajov a špecifických výnimočných riešení projektu
Spodná stavba pozostáva z dvojice krajných opôr pre každý most, desiatich medziľahlých podpier pre každý most a jednej spoločnej podpery pre pravý a ľavý most. Súčasťou tejto podpery sú aj nízke pylóny.
Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako dvanásť-poľový, spojitý, staticky neurčitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok. Teplotnú os dilatačného celku uvažujeme nad podperou č.8.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP,DP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 18.05.2012
koniec: 29.11.2013
Kategória komunikácie (Hlavnej trasy): D 26,5/100
Názov mostu: Most v km 98.0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ
Dĺžka mosta celková: 562,9m (PM), 536,4m (ĽM)
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu