bridges

Highway-railway bridge over the Danube in Bratislava - Harbor (Prístavný) Bridge


PROJECT DESCRIPTION

Highway-railway bridge over the Danube in Bratislava – Harbor (Prístavný) Bridge


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: postupne všetky stupne
Dátum spracovania dokumentácie: 1969 -1978
Komunikácie (D, RC, C): Diaľnica D1
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): diaľnično – železničný most
Názov mosta: Prístavný most
Read more
GALLERY

Project gallery