highways and roads

Highway feeder Nová Polhora


PROJECT DESCRIPTION

Highway feeder Nová Polhora


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 10.07.2015
koniec: 06/2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): pravý prídavný pás : 1 400,0m
ľavý prídavný pás : 1 142,794 m
Kategória Komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 1
Read more
GALLERY

Project gallery