diaľnice a cesty

Diaľničný Privádzač Nová Polhora


POPIS PROJEKTU

Diaľničný Privádzač Nová Polhora

Navrhovaná mimoúrovňová križovatka s diaľničným privádzačom „Nová Polhora“ je situovaná na diaľnici D1, v úseku medzi existujúcou križovatkou „Lemešany“ a križovatkou „Budimír“. Existujúca diaľnica D1 je navrhnutá v kategórii d 26,5/120. umožní napojenie existujúcej cestnej siete s priľahlým územím na diaľnicu D1 (komunikácia nadregionálneho významu).
Dĺžky vetiev križovatky:
vetva „A“ -dĺ. 0,320 427 km, vetva „B“-dĺ. 0,197 233 km, vetva „C“- dĺ. 0,707 890 km, vetva „D“ -dĺ. 0,228 130 km


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 10.07.2015
koniec: 06/2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): pravý prídavný pás : 1 400,0m
ľavý prídavný pás : 1 142,794 m
Kategória Komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 1
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu