diaľnice a cesty

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Táto je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 (Paris – Nurnberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh, alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR.

Územie, ktorým prechádza trasa diaľnice D1, začína vo Vážskej kotline. V tomto mieste je križovatka diaľnic D1 a D3, križovatka Hričovské Podhradie. Trasa diaľnice prechádza cez vrch Viešky tunelom Ovčiarsko a pokračuje po svahoch údolia potoka Bitarová. Obec Lietavskú Lúčku prekleňuje mimoúrovňovo estakádou, a trasa končí v km 35,435 pred križovatkou s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v križovatke Žilina – Juh.

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je navrhnutá v celom úseku ako štvorpruhová, smerovo rozdelená kategórie D 26,5/100 vo voľnej trati a v tuneloch podľa kategórie T 8/100. Napojenie diaľnice D1 na okolitú cestnú sieť je cez križovatku D1 s D3 v Hričovskom Podhradí a cez križovatku v Lietavskej Lúčke v križovatke Žilina – Juh. Celkový rozsah stavby je definovaný 127 stavebnými objektmi. Medzi najvýznamnejšie objekty patria 2 tunely (Ovčiarsko a Žilina), 11 mostných objektov a samotná diaľnica D1.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 04/2014
koniec: pokračuje
Dĺžka komunikácie (D): 11,317 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/100
Počet mostov / Celková dĺžka mostov: 11/3670 m
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.