diaľnice a cesty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.
Tento úsek diaľnice je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu E50 je napojená medzinárodná cesta E371 , ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T – koridor VA a je súčasťou Transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ).

Navrhovaná diaľnica vytvorí podmienky pre odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Prešov s cieľom zlepšenia životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta Prešov, ako aj s cieľom poskytnutia  vyššieho dopravného komfortu užívateľom komunikácie.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval aj stupne: DSZ , DÚR


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP, DP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 18.05.2012
koniec: 29.11.2013
Dĺžka komunikácie (D): 7 870 m
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/100
Počet mimoúrovňových križovatiek: 2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu