highways and roads

Highway D1 Prešov west - Prešov south


PROJECT DESCRIPTION

Highway D1 Prešov west – Prešov south


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP, DP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 18.05.2012
koniec: 29.11.2013
Dĺžka komunikácie (D): 7 870 m
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/100
Počet mimoúrovňových križovatiek: 2
Read more
GALLERY

Project gallery