urbanism, area planning

Recreational area Wellness Kováčová


PROJECT DESCRIPTION

Recreational area Wellness Kováčová


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Miesto: Kováčová
Stupeň dokumentácie: Urbanisticko-architektonická súťaž, dvojkolová
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 06/2006
Plocha riešeného územia celková: 167 800 m2
Funkčné využitie územia: Občianska vybavenosť, šport, voľný čas a rekreácia
Read more
GALLERY

Project gallery