urbanizmus, územné plánovanie

Rekreačný areál Wellness Kováčová


POPIS PROJEKTU

Rekreačný areál Wellness Kováčová

Projekt rieši urbanisticko-architektonický návrh rekreačného areálu s aquaparkom, hotelom s kongresovým centrom a alternatívnym ubytovaním a s wellness centrom. Rekreačný areál zahŕňajúci aj jestvujúce kúpalisko je situovaný v prírodnom prostredí sídla Kováčová. Navrhované riešenie umožňovalo budovanie areálu v etapách. Súčasťou návrhu bolo aj riešenie statickej dopravy pri vstupnom objekte do areálu a pri hotelovej časti. Areál je členený na časť s letnou prevádzkou v priestoroch pôvodného kúpaliska a na časť s celoročnou prevádzkou pri hotelovej a kongresovej časti s wellness centrom. V celom areáli sú situované plochy pre rôzne športové aktivity. Riešenie využíva konfiguráciu terénu na osadenie prvkov aquaparku a komponovanie hmôt riešených objektov. Do celkového riešenia areálu návrh zapája aj jestvujúci termálny vrt a pamätník SNP.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Miesto: Kováčová
Stupeň dokumentácie: Urbanisticko-architektonická súťaž, dvojkolová
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 06/2006
Plocha riešeného územia celková: 167 800 m2
Funkčné využitie územia: Občianska vybavenosť, šport, voľný čas a rekreácia
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu