railways, urbanism, area planning

Transport-urban planning study of an interconnection of railway corridors No. IV of the project TEN - T 17 and connecting the airport to the railway network in Bratislava


PROJECT DESCRIPTION

Transport-urban planning study of an interconnection of railway corridors No. IV of the project TEN – T 17 and connecting the airport to the railway network in Bratislava


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Miesto: Bratislava
Stupeň dokumentácie: Dopravno-urbanistická štúdia
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 01/2007
koniec: 01/2009
Riešené územie - dotknuté mestské časti: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Mestská časť Bratislava - Rača
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Mestská časť Bratislava – Petržalka
Vzhľadom na celomestské koncepčné otázky sú dotknuté
všetky mestské časti a Hl. mesto SR Bratislava.
Funkčné využitie územia: Dopravno-urbanistická štúdia primárne rieši využitie vymedzených plôch pre funkciu dopravy. Zároveň rieši aj využitie ostatných dotknutých plôch pre účely občianskej vybavenosti a pre umiestnenie prvkov technickej infraštruktúry.
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.