civil engineering and architecture

Expressway R2 Šaca - Košické Olšany II. section - Center for Administration and Maintenance of Expressways SSÚR Šebastovce


PROJECT DESCRIPTION

Expressway R2 Šaca – Košické Olšany II. section – Center for Administration and Maintenance of Expressways SSÚR Šebastovce


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok:01/2018
koniec:12/2018
Plocha riešeného územia celková: 34 336 m2
Stavebné objekty: Terénne úpravy
Sadovnícke úpravy
Komunikácie a spevnené plochy
Prevádzková budova
Garáže pre OV
Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody
ČSPH
Prístrešky I
Prístrešky II
Garáže I
Garáže II
Odpady a šrotovisko
Sklad soli
Údržovňa vozidiel a mechanizmov
Sklad značiek
Sklad inertného materiálu
Oplotenie
Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL
Vonkajšia kanalizácia splašková
Kanalizačná prípojka
Vnútro areálový vodovod pitný
Vnútro areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody
Vodovodná prípojka
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN
Vonkajšie osvetlenie
Trafostanica pre SSÚR Šebastovce
VN - 22kV prípojka pre SSÚR Šebastovce
VN - 22kV prípojka pre SSÚR Šebastovce-spínací prvok VSD
Vonkajšie slaboprúdové rozvody
Zabezpečovací systém
Vonkajšie rozvody EPS
Telekomunikačná prípojka
STL Vnútro areálový rozvod plynu
STL Plynovodná prípojka pre SSÚR
Regulačné, odberné a meracie zariadenie
Váha-stavebná časť
Prevádzkové súbory: Operátorské pracovisko
Vstup do areálu
Tlaková stanica úžitkovej vody
ČSPH – Strojná časť
ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov
Garážovanie vozidiel
Skladovanie odpadov
Skladovanie soli
Umývanie vozidiel + ČOV
Údržba vozidiel a mechanizmov
Dielenské zázemie
Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu
Údržba vozidiel a mechanizmov-Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Náhradný zdroj prúdu-Strojná časť
Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač NN-Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Skladovanie značiek
Váha –technologická časť
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.