civil engineering and architecture

Reconstruction of Servant Quarters (Čeľadník) including historical gardens and park in Rusovce


PROJECT DESCRIPTION

Reconstruction of Servant Quarters (Čeľadník) including historical gardens and park in Rusovce


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: ARCHITECTURAL PLAN, DSP, DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 10/2016
koniec: 05/2017
Stavebné objekty: SO 101 Čeľadník
SO 102 Letné altánky
SO 103 Vodná veža
SO 104 Rozvod vody na polievanie
SO 105 Komunikácie, parkovisko a chodníky
SO 107 Drobná architektúra a detské ihrisko
SO 109 Prípojka vody
SO 110 Prípojka kanalizácie
SO 111 Zdroj vody pre tepelné čerpadlá
SO 112 Prípojka silnoprúdu
O 113 Prípojka plynu, SO 114 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
SO 115 Vonkajšie osvetlenie parku
SO 116 Vonkajší oznamovací rozvod
SO 117 Arboristika
SO 118 Krajinná architektúra
SO 119 Interiéry a mobiliár
Celková plocha riešeného územia: 13,2 ha
Celková zastavaná plocha: 3 800 m3
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.