civil engineering and architecture

R1 Nitra West - Selenec, SSÚR Selenec - Highway Administration and Maintenance Center Selenec


PROJECT DESCRIPTION

R1 Nitra West – Selenec, SSÚR Selenec – Highway Administration and Maintenance Center Selenec


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP, DRS, DSVS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2006
koniec: 2012
Plocha riešeného územia celková: 38 725 m2
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 7 898 m2
Obostavaný priestor celkom / z toho nadzemná časť: 58 950 m3
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.