pozemné stavby a architektúra

R1 Nitra západ – Selenec, SSÚR Selenec - Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Selenec


POPIS PROJEKTU

R1 Nitra západ – Selenec, SSÚR Selenec – Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Selenec

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest je technickou základňou pre údržbu rýchlostnej cesty R1 vo zverenom úseku a vykonáva činnosti, ako sú  správa rýchlostnej cesty, údržba vozoviek a objektov rýchlostnej cesty, zelene, technických zariadení a dopravného značenia. V rámci areálu SSÚR boli riešené  administratívne budovy,  objekty opravovní, garáží, skladovacích priestorov a ČSPH, ako aj objekty slúžiace policajnému zboru a hasičskému a záchrannému zboru a aj komunikácie a spevnené plochy, vegetačné úpravy a inžinierske siete.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP, DRS, DSVS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2006
koniec: 2012
Plocha riešeného územia celková: 38 725 m2
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 7 898 m2
Obostavaný priestor celkom / z toho nadzemná časť: 58 950 m3
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.