urbanism, area planning

Public spaces Šafárikovo Square and Fajnorovo Waterfront in Bratislava


PROJECT DESCRIPTION

Public spaces Šafárikovo Square and Fajnorovo Waterfront in Bratislava


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: Verejná anonymná súťaž návrhov
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 01/2016
koniec: 03/2016
Plocha riešeného územia celková: Šafarikovo námestie, Fajnorovo nábrežie
Funkčné využitie územia: verejný priestor - zeleň, rozptylové plochy, šport, voľný čas , relax, drobné funkcie, cyklochodník, pešie prepojenia
Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s., anarch s.r.o.
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.