urbanizmus, územné plánovanie

Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave


POPIS PROJEKTU

Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

Účelom verejnej anonymnej súťaže návrhov vyhlásenej Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto bolo získať návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave, ako kontaktné priestory vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica – Šafárikovo námestie – Bosákova ulica) v lokalite Bratislava – Staré Mesto.

Súťažný návrh spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. a kolektív v priestore Šafárikovo námestie sa nesnaží slepo či fyzicky prvoplánovo  odkazovať na každý míľnik histórie, no vytvára tzv. „white cube“, kde odkaz histórie a jeho vnímanie v prítomnom momente je ponechaný na kurátora, dramaturga či samotného účastníka prežívajúceho genius loci v špecifickom úseku času.  Návrh rieši súčasnú nevyhovujúcu fragmentáciu plôch radikálne. Diagonálne je umiestnená nová ucelená trávnatá plocha, ktorá celý priestor zjednocuje, robí ho čitateľným a flexibilným. Návrh spevnených plôch tvorí rámec na rozmiestnenie funkcií – športové aktivity, drobné funkcie, relax, komunikácia, usporiadanie trhov, divadelných či hudobných podujatí. Roh pri Štúrovej ulici je akcentovaný novostavbou kultúrneho charakteru s kaviarňou v prízemí.

V priestore Fajnorovho nábrežia je riešený najzásadnejší problém – návrh prepojenia Šafárikovho námestia s nábrežím, navrhnuté je nové usporiadanie Gondovej ulice pre peší pohyb, oddychovú časť so stromoradím a cyklistickú trasu. Pozdĺžna os nábrežia nadväzuje na smer toku rieky, akcent tvorí napravo pamätník starého mosta a naľavo povrchová fontána. Popri protipovodňovom múre je navrhnutý výbeh pre psov, od Gondovej smerom k osobnému prístavu je priestor rozdelený na dve časti, ktoré sú delené sedením. Popod protipovodňový múr sa tiahne časť, ktorá je vyhradená pre mobilné „street food“ prevádzky. Hlavný priestor je venovaný multifunkčnému otvorenému priestoru, vhodného na organizáciu podujatí hudobného či kultúrneho charakteru.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Verejná anonymná súťaž návrhov
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 01/2016
koniec: 03/2016
Plocha riešeného územia celková: Šafarikovo námestie, Fajnorovo nábrežie
Funkčné využitie územia: verejný priestor - zeleň, rozptylové plochy, šport, voľný čas , relax, drobné funkcie, cyklochodník, pešie prepojenia
Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s., anarch s.r.o.
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.