urbanism, area planning

Solution of the central development axis of Petržalka


PROJECT DESCRIPTION

Solution of the central development axis of Petržalka


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Miesto: Bratislava m. č. Petržalka
Stupeň dokumentácie: Urbanistic competition
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 12/2013
koniec: 01/2014
Plocha riešeného územia celková: 164 ha
Funkčné využitie územia: horizontálne aj vertikálne zmiešané komplexné funkčné využitie
Read more
GALLERY

Project gallery