bridges

New road bridge between Komárom - Komárno


PROJECT DESCRIPTION

New road bridge between Komárom – Komárno


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSZ, DUR, DSP, DRS, EIA, ŠU, DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: DSZ, DUR, EIA (SK), DSP:
začiatok: august 2006; koniec: december 2007

EIA (akt), DSP (akt), ŠU, DRS:
začiatok: október 2013; koniec: marec 2015

DVP, DSRS:
začiatok: september 2017; koniec: máj 2020
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 1158 m (HU) + 600 m (most) + 646 m (SK
Kategória Komunikácie (Hlavnej trasy): C 11,5/80
Názov mostu: Nový cestný most medzi mestami Komárom-Komárno
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.