Investori v roku 2015 pripravili zákazky v celkovej hodnote 7,7 miliardy EUR


NAPíSALI O NáS

Investori v roku 2015 pripravili zákazky v celkovej hodnote 7,7 miliardy EUR

DÁTUM: 16. 09. 2016

V roku 2015 vyhlásili investori celkom 7 331 obstarávaní, čo predstavuje rekordne najnižší ročný počet za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Oproti tomu objem investícií dosiahol v celkovej hodnote 7,7 miliardy EUR a medziročne tak vzrástol o 15,7 percenta.

Aktivita investorov bola v počte ukončených verejných obstarávaní na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, avšak ich celková hodnota zaznamenala výrazný tretinový pokles. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu decembra 2015.

V roku 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, celkom 7 331 verejných obstarávaní. To predstavuje v medziročnom porovnaní desatinový pokles (9,1 percenta) a zároveň ide o rekordne najnižší ročný počet vyhlásených verejných obstarávaní za posledné štyri roky, teda za sledovanú dobu (8 916 v roku 2012, 9 919 v roku 2013, 8 064 v roku 2014).

Objem investícií však dosiahol takmer 7,7 miliardy EUR, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o 15,7 percenta. Ako povedal Gabriel Koczkáš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva najväčšej projektovej spoločnosti na Slovensku DOPRAVOPROJEKT, a.s.: „Takýto objem investorom ponúknutých prác na našom trhu je i v oblasti prípravy projektov, predovšetkým líniových stavieb, výnimočný a za posledných 12 rokov rekordný. Len DOPRAVOPROJEKT, a.s. v roku 2015 uskutočnil tržby z projektovej činnosti za viac ako 25 miliónov Eur.“

V decembri 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 1 212 obstarávaní v celkovej hodnote 628 miliónov EUR. To predstavuje rekordný mesačný počet vyhlásených obstarávaní za rok 2015. V porovnaní s odpovedajúcim obdobím roka 2014 ide o nárast o 69,7 percenta, respektíve 40,3 percenta. Najväčšiu zákazku tohto mesiaca v hodnote 88 miliónov EUR vyhlásilo mesto Košice na modernizáciu električkových tratí. „Decembrové výsledky sú veľmi priaznivé, pokiaľ by zvýšené počty a objemy vyhlasovali verejní investori tiež v nasledujúcich mesiacoch, malo by to určite priaznivý vplyv na ekonomický vývoj,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ O.M.C. Invest.

Za dvanásť mesiacov roka 2015 bolo investormi ukončených a konkrétnym firmám zadaných spolu 5 861 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4,5 miliardy EUR. Aj keď v medziročnom porovnaní je počet ukončených obstarávaní takmer totožný s predchádzajúcim rokom (rozdiel je iba 1,7 percenta), ich objem zaznamenal výrazný tretinový pokles (30,7 percenta). Tento nepomer je daný predovšetkým tým, že investori v roku 2015 ukončovali prevažne menšie zákazky. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch ešte dôjde k aktualizácii a upresnení dát.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.