1957


NAPíSALI O NáS

1957

DÁTUM: 14. 09. 2016

Most cez Nitru v Nových Zámkoch na štátnej ceste č. 64

Most cez Laborec v Krásnom Brode na štátnej ceste č. 575

Normálie cestných mostov z predpätého betónu svetlosti 10 – 18 m typu „Vlošák“

Smerová a výšková úprava štátnej cesty č. 502 v úseku Dubová – Častá (asi 4,5 km)


NA STIAHNUTIE