1958


NAPíSALI O NáS

1958

DÁTUM: 14. 09. 2016

Most cez rameno Dunaja pri obci Medveďov

Montované mostné konštrukcie zo železo-betónových prefabrikátov svetlosti 3 – 9 m typu „Hájek“

Most cez Hron v Kalnej nad Hronom na štátnej ceste č. 51

Štátny smerný typový podklad „Cestné priepustky“

Úvodný typový podklad „Cestné mosty nad dvojkoľajovými traťami MO-NA-KO“


NA STIAHNUTIE