1959


NAPíSALI O NáS

1959

DÁTUM: 14. 09. 2016

Štúdia diaľnice „Západ – Východ“ územím Slovenska – stredný variant

Montované spodné stavby cestných mostov; časť I.: truhlíkové prefabrikáty na pilótovom základe

Montované spodné stavby cestných mostov; II. etapa: pilóty systému „Benoto“

Most cez Váh na štátnej ceste č. 515 Nové Mesto nad Váhom – Rakoľuby

Most cez Hron v obci Nemecká na štátnej ceste č. 56

Most cez Váh v Hlohovci na štátnej ceste č. 513

Preložka štátnej cesty č. 18 v úseku Žilina – Strečno

Viadukty pri Mojšovej Lúčke a pri Zlatnom na preložke štátnej cesty č. 18 v úseku Žilina – Strečno

Preložka štátnej cesty č. 66 v Banskej Bystrici

Normalizované železo-betónové chodníkové panely


NA STIAHNUTIE