1961


NAPíSALI O NáS

1961

DÁTUM: 14. 09. 2016

Preložka štátnej cesty č. 59 v úseku Ružomberok – Likavka

Prestavba mosta cez Hron v obci Jalná na štátnej ceste č. 3301

Most cez Hron vo Zvolene na štátnej ceste č. 50

Typové podklady masívnych spodných stavieb mostov

Preložka štátnej cesty č. 552 pri obci Vojany

Preložka štátnej cesty č. 552 Košice – Krásna nad Hornádom

Rekonštrukcia štátnej cesty č. 18 v prieťahu mesta Liptovský Mikuláš


NA STIAHNUTIE