1963


NAPíSALI O NáS

1963

DÁTUM: 14. 09. 2016

Most č. 7 cez Váh na preložke štátnej cesty č. 50 Drietoma – Trenčianske Jastrabie

Nadjazd nad železničnou traťou Nové Zámky – Zvolen

Leviciach na štátnej ceste č. 51

Most cez Laborec v Krásnom Brode na štátnej ceste č. 575

Preložka štátnej ceste č. 18 južne od Popradu s nadchodom nad železničnou traťou Poprad –Košice

Sídlisko Štrkovec v Bratislave – nadchody mimoúrovňovej križovatky Bajkalská ulica a Záhradnícká ulica

Vodné dielo Ružín – preložka štátnej cesty č. 547 v Košických Hámroch

Most cez Hron v obci Zámostie na štátnej ceste č. 66

Konštrukcie cestných mostov z prefabrikátov dĺžky 36,0 m


NA STIAHNUTIE