1964


NAPíSALI O NáS

1964

DÁTUM: 14. 09. 2016

Sklopný most v Komárne cez prístavné rameno Dunaja na štátnej ceste č. 64 Komárom – Komárno

Most cez Váh v Ľubochni na štátnej ceste III. triedy 018 101

Vodné dielo Ružín – preložka štátnej cesty č. 547 v Košických Hámroch; most v km 1,704

Most cez Kysucu pri Čadci na štátnej ceste č. 11

Most cez Malý Dunaj na štátnej ceste III. triedy Veľký Biel – Tomášov


NA STIAHNUTIE