1965


NAPíSALI O NáS

1965

DÁTUM: 14. 09. 2016

Mimoúrovňový prejazd Martin Sever – Martin Podháj

Most cez rieku Poprad v Starej Ľubovni

Most cez Kysucu v Čadci na Ulici 9. mája

Nadjazd nad železničnou traťou v Galante na štátnej ceste č. 561

Most cez Topľu v Giraltovciach na preložke štátnej cesty č. 576


NA STIAHNUTIE