1966


NAPíSALI O NáS

1966

DÁTUM: 14. 09. 2016

Most cez Dunaj v r. km 1,869.1 v Bratislave, Prístavný most

Preložka štátnej cesty č. 11 v km 7,8 – 9,7 v intraviláne mesta Čadca

Rekonštrukcia štátnej cesty č. 537 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica


NA STIAHNUTIE