1967


NAPíSALI O NáS

1967

DÁTUM: 14. 09. 2016

Preložka štátnej cesty č. 50 južným obchvatom mesta Prievidza

Nadjazd vo Zvolene nad železničnou traťou Zvolen – Margecany

Konštrukcie diaľničných mostov z prefabrikátov KA-67; typový podklad

Konštrukcie diaľničných mostov z prefabrikátov I-67 dĺžky 21 – 30 m; typový podklad

Third Mosul Bridge nad riekou Tigris, Irak


NA STIAHNUTIE