1969


NAPíSALI O NáS

1969

DÁTUM: 14. 09. 2016

Most cez Váh na štátnej ceste č. II/574 v úseku Pruské – Ilava

Konštrukcie diaľničných mostov dĺžky 21,0 – 30,0 m z prefabrikátov I-67; výpočet zaťažiteľnosti

Konštrukcie cestných mostov svetlosti 9 – 12 – 15 – 18 – 21 z prefabrikátov KA-61, doplnok TP; výpočet zaťažiteľnosti

Konštrukcie cestných mostov dĺžky 24,0 – 30,0 m z prefabrikátov I-62; výpočet zaťažiteľnosti

Diaľnica D1 Bratislava – Trenčín; stavba Bratislava – Senec

Diaľnica Praha – Brno – Bratislava; stavba Malacky – Bratislava (Lamač)

Diaľnica D2 Praha – Brno – Bratislava; stavba Kúty – Malacky

Vzorové listy diaľnic – rúrové priepusty


NA STIAHNUTIE