1984


NAPíSALI O NáS

1984

DÁTUM: 14. 09. 2016

Diaľnica D1v Bratislave v úseku Bajkalská ulica – Senecká cesta; mostné objekty

Dopravný závod (ďalej DZ) ČSAD Trnava

ČSAO Lučenec, 2. stavba Štátna cesta I/51 – severný obchvat Nitry

Ústredné dielne DPMB v Bratislave: Jurajov dvor, 1. stavba

Autobusová stanica ČSAD Levice

Autobusová stanica ČSAD Kežmarok, 1. stavba

Premostenie Dunaja v Bratislave pri Lafranconi

DZ ČSAD Prešov, DZ ČSAD Trenčín; štúdia súboru stavieb


NA STIAHNUTIE