1985


NAPíSALI O NáS

1985

DÁTUM: 14. 09. 2016

Výstavba štátnej cesty I/18 Žilina, 2. stavba

Trolejbusová doprava MHD Banská Bystrica, 1. stavba

Štátna cesta I/50 Kriváň – Podkriváň

Električková trať v Bratislave: Jurajov dvor – Zlaté piesky

Štúdia I. súboru stavieb rýchlodráhy v Bratislave

Traťové a staničné úseky rýchlodráhy Bratislava v Petržalke

Opravovňa lichterov a kontajnerov v zátoke Bazarčuk v ZSSR

Diaľnica D1 Ličartovce – Budimír

Premostenie Dunaja v Bratislave pri Lafranconi, spodná stavba objekt 201


NA STIAHNUTIE