1988


NAPíSALI O NáS

1988

DÁTUM: 14. 09. 2016

Cesta I/18 Fričovce – Chminianska Nová Ves

Rekonštrukcia ulíc v Bratislave:

Zámocká – Mudroňova a Rožňavská – Vajnorská a Záhradnícka

Diaľnica D1 Hybe – Poprad, 1. stavba: Hybe – Važec; štúdia súboru stavieb

Diaľnica D61 (dnes D1) Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom; projektová úloha

Generálny dopravný plán miest: Nitra a Nové Mesto nad Váhom

Generálny dopravný plán Vysokých Tatier; dopracovanie konceptu návrhu

Preložka cesty II/520 Nová Bystrica – Vychylovka; projektová úloha

Vozovňa DPMB v Bratislave-Dúbravke, 1. stavba; štúdia súboru stavieb

Rozvoj mestskej hromadnej dopravy (MHD) Nitra; štúdia


NA STIAHNUTIE