1992


NAPíSALI O NáS

1992

DÁTUM: 14. 09. 2016

Rozšírenie hraničného priechodu Petržalka – Berg

Cesta I/65 Nová Baňa – obchvat; zadanie stavby

Štúdia južného diaľničného(cestného) ťahu územím SR

Cesta I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica, III. etapa (aj v roku 2001)

Diaľnica D18 (dnes D3), úsek hranica PR/SR – Žilina; štúdia

Nosníky KA – 93, podnikový typový podklad

Smerový prieskum na diaľničnej a cestnej sieti v SR

Trolejbusová doprava v Žiline – 1. stavba


NA STIAHNUTIE