1993


NAPíSALI O NáS

1993

DÁTUM: 14. 09. 2016

Diaľnica D1 Považská Bystrica – Bytča – Žilina – Dubná Skala; štúdia (aktualizácia a optimalizácia trasy D1)

Diaľnica D2/D1 Bratislava štátna hranica SR/MR – SR/Rakúsko

Inovácia prefabrikovaných nosníkov typu KA; typový podklad

Tendrové ponukové projekty, technicko-kvalitatívne podmienky; vzorová dokumentácia

Cesta II/529, most cez Hron a nadjazd nad železničnou traťou v Brezne

Cesty I/11 a II/487 Svrčinovec, Čierne, Skalité – chodníky pre peších

Program rozširovania siete čerpacích staníc pohonných látok (ČSPL) (4 Shell, 9 Tamoil, 3 Slovnaft)

Štúdia obslužných zariadení na diaľniciach SR do roku 2030; štúdia


NA STIAHNUTIE