2005


NAPíSALI O NáS

2005

DÁTUM: 14. 09. 2016

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Lučenec; štúdia

Rýchlostná cesta R3 (predtým cesta I/59) Oravský Podzámok – Horná Lehota

Košice, križovatka ciest I/68 a I/50 Prešovská ulica – Sečovská ulica, III. etapa

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer (ponad mesto Považská Bystrica)


NA STIAHNUTIE