2011


NAPíSALI O NáS

2011

DÁTUM: 31. 08. 2016

Dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením a technický dozor projektanta Nitra západ – Selenec, Selenec – Beladice a Banská Bystrica, severný obchvat; projekt PPP

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň (aj v rokoch 2012, 2013)

ŽSR Bratislava – železničné napojenie Letiska M. R. Štefánika


NA STIAHNUTIE