2008


NAPíSALI O NáS

2008

DÁTUM: 31. 08. 2016

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša (aj v rokoch 2011 a 2012)

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) – Košice

Projekt TEN – T, 1. a 2. Stavba

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany (aj v rokoch 2011, 2012 a 2013)

Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2


NA STIAHNUTIE