2015


NAPíSALI O NáS

2015

DÁTUM: 14. 09. 2016

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, DRS, DSRS, DZSD, TDP,

Diaľnica D1 Prešov západ – prešov juh, DP, DRS

Diaľnica D1 Senec  – Blatné, križovatka Blatné, DSP, DP,

Diaľnica D1 Hričovské podhradie – Lietavská Lúčka, FTP, DZSD, DRS, TDP,

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS,

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia diaľnice, porovnávacia štúdia, vplyv stavby na ŽP

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), DSP, FTP, DRS, DSRS

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DZSD, DRS

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, DUR, DSZ

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, DUR, DSZ

Diaľnica D4  Bratislava, Jarovce – Rača, DSZ, DSP

Diaľničný privádzač Nová Polhora, DRS, DSRS

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Ružomberok, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, TDP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce, DSP, DP

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo, DSZ, DUR

Rýchlostná cesta R7  Bratislava – Dunajská – Lužná, DSP

Cesta I/72 Zbojské sedlo – Tisovec, Čertova dolina, DSRS

Cesta I/77 Bardejov, juhozápad, DVP, DSRS

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, aktualizácia PD, DP

Vypracovanie vybranej časti projektovej dokumentácie pre DARWIN PROJEKT – príprava strategického parku Nitra, DSP

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave; úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice , DÚR

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné;  DSZ

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, projektová príprava II. časť OV Nové Zámky, hala opráv pre EU vlaky, DÚR, DSZ, DSP

Modernizácia električkového depa DPMK Košice, DÚR, DSPRS

Záchytné parkoviská pre Integrovaný dopravný systém BSK v dopravných bodoch Zohor, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Pezinok, DÚR

Výstavba nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, ŠR, DSP, DP, DRS, IČ, MPV

Most pre chodcov a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, DSP

Rekonštrukcia Hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, Štúdia

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva, SD

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. A V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV Bytča, SD


NA STIAHNUTIE