2016


NAPíSALI O NáS

2016

DÁTUM: 14. 09. 2016

Diaľnica D1 Turany – Hubová aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP, 8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD , IČ

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever, D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ul. a Preložka cesty II/572, D4 – Most pri Bratislave, DSP, 8a, dSZ

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Rýchlostná cesta R1 Nitra -Tekovské Nemce a B. Bystrica – severný obchvat (PPP),Pravostranné odpočívadlo, Ľavostranné odpočívadlo, Inžinierske siete, DRS, DSVS

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, odpočívadlo Pohranice, DRS, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, DRS, DSRS, TDP, AD

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Rýchlostná cesta R2 Včeláre – Šaca, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany, R4 Giraltovce – Kuková a R4 Rakovčík – Radoma, EIA, DÚR, 8a

Cesta II/545 Kapušany – Raslavice, DRS, DP

DARWIN PROJECT- príprava strategického parku Nitra, PTR, DSP, DP

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, I. časť, II. časť, PD, IČ, AD

Veľký Šariš – lávky pre peších a cyklistov, DÚR, DSP(DRS)

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, DSP, DRS

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, hraničné obchodné miesta na vstupe a výstupe zo SR, DUR, DSP, DRS

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, DUR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru, Rámcová dohoda – SD

Geotechnik stavebného dozoru pre tunel na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD

Žitavany – kanalizácia, SD

Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Kanalizácia a ČOV Sereď, SD

Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD


NA STIAHNUTIE