2017


NAPíSALI O NáS

2017

DÁTUM: 25. 10. 2017

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV, AD

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP,  8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, ŠR

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, ŠR

Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica SR/AU, ŠR

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) DSP, DRS, AD, MPV, IČ, IGP

Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra, FTP, DSP, DRS, DSRS, TDP

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, bezpečnostno – požiarne opatrenia počas výstavby, AD, DSRS

ŽSR, dopravný uzol Bratislava, ŠR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Budimír – Biďovce, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Technický dozor, inžinierska činnosť a manažérska činnosť na stavbe: Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava


NA STIAHNUTIE