2018


NAPíSALI O NáS

2018

DÁTUM: 15. 02. 2019

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica  D1  Prešov západ – Prešov juh, DVP,  DSRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, DRS, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, (Odpočívadlo „Pohranice“), DÚR, DSP, TDP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná  cesta  R2  Šaca – Košické  Olšany,  I. a II. úsek, DSP

Rýchlostná  cesta  R4  Svidník – Kapušany,  úseky  R4  Lipníky – Kapušany,  R4 Rakovčík – Radoma, DÚR,  DSZ, 8a

I/79  Veľaty – Slovenské  Nové  Mesto DSP, DP

Veľký  Šariš,  most  Baratoky, DSP,  DRS

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (Rohožník), AD, vytyčovacia sieť, IČ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave, štúdia

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Rýchlostná cesta R2 Zvolen, východ – Pstruša, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD


NA STIAHNUTIE