2021


NAPíSALI O NáS

2021

DÁTUM: 10. 02. 2022

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DUR, DNP, IČ

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DRS, DZSD, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil, DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DSP, DRS

Diaľnica D35 Opatovec-Staré Město, DSP

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, environmentálne štúdie

Diaľnica D35 Hořice – Sadová, mostné objekty, VD-ZDS

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP, DRS

Rýchlostná cesta R2  Kriváň– Lovinobaňa, Tomášovce, úsek Mýtna – Tomášovce, DVP, DSRS, AD

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna, FTP, zmena DSP, DRS/DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, I. úsek, DRS, DP, zmena DSP

Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat,  DSP, DRS

Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ

Rýchlostná cesty  R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ

Rýchlostná  cesta  R4  Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

I/68  Sabinov, preložka  cesty, aktualizácia DRS,DP

I/68 Mníšek nad Popradom-Stará Ľubovňa, DSP,DSR,DP

Obchvat obce Veľká Lomnica, DUR

I/3 Miličín oprava komunikácie-ČR, PDPS

I/53 Lechovice – Pohořelice,VD-ZDS/AD/TP

I/18 Příbram, juhovýchodný obchvat-1. časť, DUR,

I/20 Písek – Protivín, uspořádání 2+1, mostné objekty, DUR

I/20 Nová Hospoda – Pištín, uspořádání 2+1, mostné objekty, DUR

I/59 Donovaly – núdzový záliv, aktualizácia DSP

I/16 Donovaly – križovatka, DSP

I/65 Kremnica – upokojenie dopravy, DRS/DSP, DP

I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16-227 – Okružná križovatka, DSP

I/15 okr.hr. VV/SP – Turany nad Ondavou, DSZ, DSP, DP/DRS

Hlavné prehliadky na vybraných mostoch na cestách I. triedy v správe SSC

Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št.hr. (Marchegg) – Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves, DSZVP, DSRS

Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená, PD

Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov -Lesík delostrelcov, DSP

I/51 Most cez rieku Hron, Kalná nad Hronom, most 51-140, DSP, DP/DRS, AD

I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín, DSZ, DUR, DSP, DP/DRS, AD, VP

Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka, DSP/DRS, IG, GZ, IČ, AD

Rekonštrukcia mostov na ceste III/3208 v oblasti Poprad, DRS, DP

Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany, PD, AD

Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ, PD, AD, IČ

Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok, okresná hranica Prešov–Spišská Nová Ves, PD, AD, Č

Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit – Štrba, DRS, DP

Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše, DRS, DP

Rekonštrukcia mostov na ceste II/558 v oblasti Humenné, DRS, DP

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji, koncepcia

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – projektová dokumentácia, TŠ, DUR, DSP, DRS, IČ

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo, DVP, DSRS

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, SSÚD Petrovany, DVP, DSRS

Diaľnica D1 Odpočívka Vyškov, vpravo, DUSP, IČ, VD-ZDS, AD

Rekonštrukcia ŽST Praha -Smíchov, DSP

Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, DSP

Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, DUR, DSZ, DSP

Modernizácia údržbovej základne DPB -3.etapa, časť1. Depo Jurajov Dvor, DSZ, DSP, DRS

Modernizácia údržbovej základne DPB -3.etapa, čas 2 Vozovňa Krasňany DSZ, DSP

Projektová príprava –výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline, DSZ

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, DZVP, DSZ, DUR, DSP, IČ Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, DSP, PDPS

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží, vodohospodárske objekty, DSP, PDPS

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová ves – štátna hranica SR/ČR – odb. č.33, 32 a 38 v úseku stavby A.1 ŽST Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Malacky, DSRS

Technická štúdia koľajového prepojenia CTPark Trnava, TŠ

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka, DUR, DSP, DRS, DSZ

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, MPV

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

D11 Hradec Králové – Smiřice, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr, IČ/MPV

Reca – kanalizácia, IČ/MPV

Boldog – Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, IČ/MPV

Zabezpečenie rozhodnutí o vyvlastnení Veľké Zálužie – verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, MPV


NA STIAHNUTIE