STAVEBNÍCTVO: Dopravoprojekt v minulom roku zdvojnásobil zisk


NAPíSALI O NáS

STAVEBNÍCTVO: Dopravoprojekt v minulom roku zdvojnásobil zisk

DÁTUM: 16. 09. 2016

Projektová a konzultačno-inžinierska spoločnosť Dopravoprojekt v minulom roku dosiahla zisk po zdanení 1,329 mil. eur, čo je medziročne o sto percent viac. Čistý obrat firmy predstavoval 25,521 mil. eur a vzrástol o 43,7 %.

BRATISLAVA 23. mája (SITA) – Najväčšia domáca projektová a konzultačno-inžinierska spoločnosť Dopravoprojekt, a. s. so sídlom v Bratislave v minulom roku dosiahla účtovný zisk pred zdanením vo výške 1,678 mil. eur. V porovnaní s rokom 2014 to znamená nárast o 110,6 %, resp. o 881,5 tis. eur. Ako vyplýva z účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015, zisk po zdanení v objeme 1,329 mil. eur medziročne vzrástol o 99,8 %, alebo o 664 tis. eur. Dopravoprojekt dokázal vlani zdvojnásobiť zisk napriek stále náročnej situácii na stavebnom trhu.
Čistý obrat
Dopravoprojektu v uplynulom roku predstavoval 25,521 mil. eur a medziročne bol vyšší o 43,7 %. Uvedený objem pripadol na tržby z predaja služieb. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli 24,505 mil. eur pri zvýšení o 31 % a náklady vo výške 22,809 mil. eur vzrástli o 26,9 %. Náklady na služby v objeme 15,191 mil. eur vzrástli o 44,8 %, osobné náklady za 6,588 mil. eur stúpli o 21,7 %, z toho mzdové za 4,782 mil. eur o 21 %. Zisk z hospodárskej činnosti 1,696 mil. eur bol vyšší o 133 %. Pridaná hodnota predstavovala 8,766 mil. eur a zvýšila sa o 12,2 %.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravoprojektu Gabriel Koczkáš zhodnotil rok 2015 z hľadiska činnosti spoločnosti ako náročný, ktorý ju dôkladne preveril. „Za nami je rok, ktorý nám dôkladne otestoval kapacitu našej firmy, ale aj kvalitu našej práce. Zvládli sme významné a časovo náročné projekty, napríklad nultý obchvat Bratislavy – diaľnica D4 v stupni dokumentácia na stavebné povolenie za extrémne krátky čas,“ priblížil Koczkáš.
Výsledky minulého roku podľa šéfa
Dopravoprojektu jednoznačne ukazujú splnenie ambicióznych cieľov spoločnosti, ale aj ich výrazné prekročenie nad rámec očakávaní. „Ekonomicky môžeme skonštatovať, že spoločnosť zaznamenala výrazný úspech, keď rovnako ako v roku 2014 aj v rok 2015 naplnila svoje plány a zaznamenala medziročné zvýšenie výsledku hospodárenia o 100 %,“ poznamenal Koczkáš. „Trend stabilizovania stavebného trhu pokračoval v roku 2015 a oblasť prípravy líniových stavieb nebola výnimkou. Situácia je omnoho lepšia ako v období rokov 2013 a 2014,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti.
Koczkáš predpokladá, že jednou z priorít vlády v rokoch 2016 až 2020 bude výstavba dopravnej infraštruktúry a podpora moderných a efektívnych spôsobov dopravy. „Očakávam, že špeciálnu pozornosť bude vláda venovať výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ktoré patria medzi menej rozvinuté, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo základných predpokladov ich ďalšieho rozvoja,“ uviedol Koczkáš. To by podľa neho potom vytváralo predpoklady, že na trhu projektových prác bude dostatok práce.
Dopravoprojekt mal ku koncu roka 2015 majetok v hodnote 14,826 mil. eur, medziročne viac o 956,48 tis. eur. Vlastné imanie vo výške 8,849 mil. eur vzrástlo o 911,46 tis. eur a majetok krylo na 59,7 %. Záväzky spoločnosti v objeme 5,977 mil. eur sa zvýšili o 45,06 tis. eur a na majetku mali podiel 40,3 %. Spoločnosť mala v závere minulého roka 204 zamestnancov, o dvanásť viac ako rok predtým.
Spoločnosť Dopravoprojekt, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I od 1. mája 1992. Vykonáva projektové, prieskumné, inžinierske, konzultačné, expertízne a poradenské služby, vrátane stavebného dozoru so zameraním najmä na dopravnú infraštruktúru, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby. Majoritným akcionárom Dopravoprojektu je holandská spoločnosť Sudoup International B. V. so sídlom v Barendrechte s podielom 99,46 %. Spoločnosť má základné imanie 1 956 530 eur. Jej vznik siaha do mája 1949 vo vtedajšom Československu. Dopravoprojekt ako štátny podnik vznikol v júli 1989. Ako súkromná akciová spoločnosť funguje od mája 1992, tá sa v novembri 2006 stala členom skupiny Sudoup Group.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.