V januári vyhlásili trojnásobne viac verejných obstarávaní


NAPíSALI O NáS

V januári vyhlásili trojnásobne viac verejných obstarávaní

DÁTUM: 16. 09. 2016

V prvom mesiaci tohto roka bolo vyhlásených 1 015 verejných obstarávaní a ich počet medziročne vzrástol o 204,8 %. Predpokladaný objem začatých verejných obstarávaní v januári dosiahol 503 mil. eur, čo je medziročne o 78,9 % viac. V oboch prípadoch ide o najvyššie januárové hodnoty za posledné štyri roky.

Počet vyhlásených verejných obstarávaní v januári tohto roka medziročne vzrástol trojnásobne na 1 015. Oproti prvému mesiacu vlaňajška to predstavuje nárast o 204,8 %. Predpokladaný objem začatých verejných obstarávaní v uvedenom mesiaci tohto roka dosiahol 503 mil. eur, čo je medziročne o 78,9 % viac. V oboch prípadoch ide o najvyššie januárové hodnoty za posledné štyri roky. Informovala o tom v pondelok  analytická spoločnosť CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie ku koncu januára 2016.

Najväčšiu zákazku v celkovej predpokladanej hodnote 140 mil. eur vyhlásilo v januári ministerstvo vnútra na vypracovanie návrhu, vybudovanie a technickú správu systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Z počtu obstarávaní, ktoré investori vyhlásili v januári, boli zatiaľ zrušené dve percentá. „To predstavuje jedno percento z celkovej hodnoty zákaziek vyhlásených v januári. Rast objemu verejných investícií je dobrou správou. Dôjde tak k podpore rastu slovenského HDP, čo bude mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť,“ uviedol riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest, spol. s r. o. Mário Červenka. Riziko vidí v tom, aby boli verejní investori schopní takto veľký objem vyhlásených výberových konaní aj efektívne zrealizovať a dokončiť.

Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní bola naopak veľmi nízka a vytvorila nové mesačné štvorročné minimum. V januári bolo ukončených 190 verejných obstarávaní v zmluvnom objeme 96 mil. eur. Celkový počet zadaných zákaziek medziročne klesol o 41,4 % a ich objem o 69,2 %. Niektoré verejné obstarávania stále pokračujú, a preto podľa CEEC Research treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú údaje aktualizované.

Generálny riaditeľ projektovo-inžinierskej spoločnosti Dopravoprojekt, a.s. Gabriel Koczkáš upozornil, že investori líniových stavieb, s ktorými hlavne spolupracujú na projektových prípravách, sú mnohokrát v ukončovaní obstarávania bezmocní. „Celý proces obstarávania sa musí riadiť zákonom o verejnom  obstarávaní a nie je možné veľakrát dodržať plánované termíny ukončenia obstarávania a podpisu zmluvy s vybratým uchádzačom z procesných dôvodov. Tie sa pri obstarávaní dajú ťažko predpokladať,“ priblížil Koczkáš.

Preto aj plánovaná realizácia predmetu obstarávania samotnými uchádzačmi sa podľa šéfa Dopravoprojektu mnohokrát  dostáva do problémov z dôvodu nedostatočných kapacít v neplánovanom čase obstarávania, alebo aj naopak z prebytočných kapacít, ktoré boli pôvodne plánované na predpokladaný termín obstarávania a ten sa nedodržal. „Tento problém veľakrát zamotal situáciu i v našej spoločnosti, aj keď disponujeme s najväčšími kapacitami projektových prác na Slovensku,“ dodal Koczkáš.

V minulom roku bolo vyhlásených 7 331 verejných obstarávaní v celkovom predpokladanom objeme 7,66 mld. eur. Počet začatých verejných obstarávaní medziročne klesol o 9,1 % a ich očakávaný objem sa zvýšil o 15,7 %. Uvedené množstvo začatých verejných obstarávaní bolo najnižšie za posledné štyri roky. Z vlaňajšieho počtu vyhlásených verejných obstarávaní bolo v minulom roku aj ukončených 44 % v celkovej hodnote takmer 2 mld. eur, čo predstavuje 26 % predpokladaného objemu začatých obstarávaní. V roku 2015 bolo zároveň ukončených 5 861 verejných obstarávaní v objeme 4,509 mld. eur. Celkový počet zadaných zákaziek medziročne klesol o 1,7 % a ich objem o 30,7 %.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.