Diaľnica D3 v Žiline získala hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2017


NAPíSALI O NáS

Diaľnica D3 v Žiline získala hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2017

DÁTUM: 19. 06. 2018

BRATISLAVA - Diaľnica D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno získala hlavnú cenu v 23. ročníku celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2017.

Zároveň dostala aj cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos. Výsledky súťaže zverejnil jej organizátor Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia po vyhlásení ocenených stavieb v rámci 39. veľtrhu stavebníctva Coneco a 28. veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia v bratislavskej Inchebe.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) odovzdala vyše štvorkilometrový žilinský úsek D3 do užívania vlani v decembri, zmluvná cena prác dosiahla 254,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Hlavným zhotoviteľom stavby bolo združenie spoločností Eurovia SK, a. s. (líder), Hochtief CZ, a. s., a SMS, a. s. Výstavba D3 trvala tri a pol roka od leta 2014. Súčasťou úseku je tunel Považský Chlmec v dĺžke 2,2 kilometra, dve rúry s dvoma pruhmi v každom smere sa razili štrnásť mesiacov. Estakáda nad vodnou nádržou Hričov má takmer 1,5 kilometra a ďalšia za tunelom zhruba štyristo metrov. Autormi architektonického riešenia diaľnice sú Branislav Juhás, Pavel Sliwka a Libor Mařík, projektantom architektonickej časti je spoločnosť Dopravoprojekt, a. s., a rozhodujúcej odbornej časti okrem nej aj Hochtief CZ.

Osemčlenná odborná porota udelila spolu dvanásť cien, okrem hlavnej šesť cien vyhlasovateľov súťaže, dve ceny za celospoločenský prínos a tri nominácie na hlavnú cenu. Predsedom poroty, ktorej členov nominovali vyhlasovatelia súťaže, bol zástupca vedenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Ján Majerský.

Nomináciu na hlavnú cenu bez poradia popri úseku D3 v Žiline získali aj stavba bytového domu Nová Terasa 2 v Košiciach (stavebník Penta Real Estate, s. r. o., náklady 15 mil. eur bez DPH) a budova UNIQ v Bratislave (Cresco Group, a. s., 19 mil. eur bez DPH). Nová Terasa 2 získala aj cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – Bytový dom roka, zhotoviteľmi boli HS HSV, s. r. o., MV staving, a. s. a ďalší. UNIQ dostal cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii, hlavným zhotoviteľom bola spoločnosť Chemkostav, a. s.

Ďalšia stavba NDS, úsek D3 Svrčinovec – Skalité, získal cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie. Projektantom úseku bol Dopravoprojekt, hlavným zhotoviteľom združenie na čele so spoločnosťou Váhostav – SK, a. s. Výstavba úseku D3 (vyše 12 km) na Kysuciach a v polovičnom profile trvala od októbra 2013 do septembra 2017, do užívania bol odovzdaný spolu s úsekom Svrčinovec – hranica SR a Poľska (3 km). Zmluvná cena predstavovala 329,9 mil. eur bez DPH, na úseku sú jednorúrové tunely Poľana (900 metrov) a Svrčinovec (445 metrov).

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos patrí stavbe Terminal Vlak-Bus-Shopping v Banskej Bystrici (stavebník Primum, s. r. o., náklady 25 mil. eur bez DPH, hlavný zhotoviteľ Trilaug, s. r. o.). Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie pripadla stavbe Eperia Shopping Mall v Prešove (Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, a. s., 50 mil. eur bez DPH, Keraming, a. s.).

Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného za použitie progresívnych stavebných výrobkov získala stavba doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce (Považská cementáreň, a. s., 17,5 mil. eur bez DPH, Montáže Trenčín, a. s., Tažené konstrukce, s. r. o., a ViON, a. s.). Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o., za architektonické riešenie dostal obytný súbor Park Anička v Košiciach (MM Invest Košice, s. r. o., 11 mil. eur bez DPH, Betpres, s. r. o.). Cena verejnosti na základe hlasovania na internete patrí stavbe sídla spoločnosti PDP, s. r. o., v Nitrianskych Sučanoch. Investor realizoval stavbu za 550 tis. eur bez DPH. Hlasovanie o tejto cene sa konalo deviatykrát na portáli zoznam.sk, ocenená stavba získala 3 785 zo 42 578 hlasov.
Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.