diaľnice a cesty

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Diaľnica D1 v úseku Hubová – Ivachnová bola riešená v dĺžke 15,272 48 km. Diaľnica bola navrhnutá v kategórií D 26,5/100. Začiatok predmetného úseku diaľnice D1 nadväzuje na pripravovaný úsek Turany (Dubná Skala) – Hubová (v pracovnom staničení 0,000) a končí na prevádzkovanom úseku Ivachnová – Hybe (v pracovnom staničení 15,275).

Rozsah stavby:

 • tunel „Čebrať“,
 • 26 cestných objektov z toho 2 mimoúrovňové križovatky,
 • 21 mostných objektov,
 • 9 zárubných múrov,
 • 8 oporných múrov,
 • sanačné opatrenia v 10 úsekoch,
 • 8 protihlukových stien,
 • 1 ľavostranné odpočívadlo,
 • 8 úprav bezmenných potokov,
 • preložky vodovodov, vedenia NN, VN, VVN, trakčného vedenia, slaboprúdových vedení vrátane ŽSR, plynovodov VVTL,STL.
 • nové inžinierske siete budované v rámci diaľnice – kanalizácia diaľnice, dažďová kanalizácia odpočívadla, oplotenie diaľnice.

 

Predmetom Správy o hodnotení vplyvov bolo posúdiť vplyvy zmenenej trasy diaľnice D1 (v úseku km 1,007 – 6,069)  a predĺženie  tunela Čebrať západným smerom na životné prostredie. Návrh novej trasy diaľnice a polohy tunela  vyplynul z extrémne náročných geologických a hydrogeologických pomerov pôvodne navrhovaného variantu v predmetnom úseku stavby Diaľnice D1 Hubová – Ivachnová.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

FTP, DZSD, DRS, DSRS, MPV, IČ
Stupeň dokumentácie: FTP, DZSD, DRS, DSRS, MPV, IČ,
Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie
Dátum spracovania dokumentácie: 03/2014 - trvá
Dĺžka komunikácie ( D, RC, C): 15.272 48 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/100
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.