mosty

I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most


POPIS PROJEKTU

I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy (pešej aj automobilovej) a zvýšenie priepustnosti cestyI/18 v prieťahu mestom Prešov.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 04.04.2013
koniec: 31.10.2014
Kategória Komunikácie (Hlavnej trasy): MZ 19/50 cesta I.tr. č.18
Počet mostov / Celková dĺžka mostov: 3/475,1m bez rekonštrukcie
1/45m novostavba
1/45m rekonštrukcia
1/ 145m, 145,7m, 141,4m Lávka nad križovatkou ulíc Levočská - Obrancov mieru
Ďalšie technické údaje: Úprava cesty I/18 - ulica Levočská
Úprava miestnej komunikácie - ulica Vlada Clementisa
Úprava miestnej komunikácie - ulica Obrancov mieru
Úprava chodníkov
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu