mosty

Rýchlostná cesta R2, Pstruša - Kriváň


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R2, Pstruša – Kriváň

Mostný objekt prechádza údolnou nivou rieky Slatiny. Premosťuje rieku , cestu III/05098  a výhľadovo cyklochodník. Niveleta je vo výškovom oblúku s  polomerom R=10000 m . Trasa rýchlostnej cesty R2 v danom úseku sa nachádza v prechodnici a v smerovom oblúku R=930 m. Priečny sklon je premenný, jednostranný max.  4,0%. SO 211-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty so 14-timi poľami s oceľovou spriahnutou nosnou konštrukciou  pozostávajúcou zo štyroch hlavných oceľových nosníkov. Nad vnútornými podperami sú hlavné nosníky spojené priehradovými priečnikmi. Spodná stavba pozostáva z dvoch železobetónových krajných opôr a trinástich medziľahlých pilierov. Piliere  sú tvorené dvomi stĺpmi kruhového prierezu spojenými úložným prahom.  Založenie spodnej stavby je hĺbkové.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DVP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 01/2014
koniec: 11/2015
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 10,3750 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): R24,5 / 100
Názov mostu: most na R2 nad Slatinou a cestou III/050 98
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu